• Siden 1994 har vi arbeidet med tilrettelegging av effektiv prosjektgjennomføring har vi opparbeidet oss en vesentlig erfaring med de viktigste aktørene i det norske, og til dels internasjonale olje og gass markedet.
  • ODAs rolle i prosjektene har vært som uavhengig 3. part med det formål å legge forutsetningene tilrette for effektive samarbeidsmodeller og arbeidsprosesser mellom operatør og kontraktør, og mellom kontraktør og underleverandører.
  • Basert på en kombinasjon av praktisk arbeid og FoU, har ODA utviklet metoder, verktøy og kompetanse. ODA har også erfaring i å utvikle skreddersydde prosjektgjennomføringsmodeller tilpasset ulike prosjektfaser.
  • ODA har erfaring med å iverksette virksomme og strukturerte intervensjoner for effektiv håndtering innen ulike faser i prosjektgjennomføringen. Vi har også utarbeidet detaljerte oppstartsmodeller og programmer for samarbeidstrening innad i leverandørkonstellasjoner, mot underleverandører, og mellom sluttkunden og leverandøren.